Printable versionSend by emailPDF version

Polityka Prywatności i Warunki Korzystania z Serwisu

Alvarez & Marsal Holdings, LLC ("A&M") zobowiązuje się do ochrony prywatności osób odwiedzających strony internetowe firmy (dalej: "użytkownicy"), jej klientów i kontaktów, a firma jest oddana ochronie poufności informacji powierzonych firmie. Obejmuje to ochronę danych osobowych, które mogą być zebrane poprzez strony internetowe firmy, lub poprzez kontakt klienta z firmą (np. kiedy przekazuje wizytówkę lub wypełnia formularz kontaktowy). A&M zawsze dąży do zgodności zasad z przepisami dotyczących ochrony Danych Osobowych w każdym kraju, w którym operuje.

Informacja dla Użytkowników Strony
Będziemy zbierać wyłącznie Dane Osobowe, dobrowolnie podane przez użytkowników naszej strony internetowej, tak byśmy mogli zaoferować informacje na temat naszych usług. Jeśli nie zgadzają się Państwo na wykorzystanie Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z tej strony internetowej i niepodawanie nam żadnych Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania informacyjne wszystkich stron internetowych A&M, które połączone są z niniejszym dokumentem.

Zebrane Dane
Możemy zbierać informacje od Państwa na temat korzystania przez Państwa ze stron internetowych A&M. Zbieramy Dane Osobowe tylko jeśli zdecydują się je Państwo udostępnić. Nie wymagamy rejestracji aby korzystać z naszych stron internetowych. Możecie Państwo dostarczyć nam informacje na swój temat poprzez wypełnienie formularzy na naszej stronie internetowej, które mogą obejmować: imię i nazwisko, obecne stanowisko, adres firmy, adres e-mail, oraz numer telefonu / faksu, podane poprzez wypełnienie ekranu informacyjnego. Ekrany informacyjne pozwalają użytkownikom zadawać pytania lub uzyskać informację na temat usług A&M; lub dostarczyć opinie, komentarze lub sugestie dotyczącą usług A&M.

Informacje Dotyczące Korzystania ze Strony Internetowej
Podczas gdy korzystają Państwo z naszych stron, automatycznie zbieramy informacje techniczne, w tym adresy protokołów internetowych (“IP”) za pomocą logów serwera, oraz innych informacji za pomocą plików ‘cookies’ oraz web beacons (sygnały sieciowe).

Adres IP to numer, który identyfikuje komputer lub inne urządzenie podczas łączenia się z Internetem, dzięki czemu komputery i serwery, rozpoznają się i komunikują się ze sobą za pośrednictwem sieci. A&M zbiera informacje techniczne, w tym adres IP używany do podłączenia komputera do sieci Internet, Państwa dane logowania, rodzaj przeglądarki i wersję, ustawienie strefy czasowej, rodzaj i wersję wtyczek, wersję systemu operacyjnego; w celu agregowania danych nieosobowe do analizy trendów.

Uniform Resource Locator ("URL") jest to adres konkretnej strony internetowej lub pliku w Internecie. Zbieramy informacje o Państwa wizycie, w tym pełen URL do, przez i od naszej strony (łącznie z datą i godziną); dane oglądane lub wyszukiwane przez Państwa, czasy reakcji strony, błędy pobierania danych, długość wizyt na konkretnych stronach, informacje na temat interakcji na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia i wskazania myszką), i sposoby opuszczenia naszej strony; oraz numer telefonu używanego w celu skontaktowania się z naszym biurem obsługi klienta.

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na twardym dysku Państwa komputera, pozwalają stronie zapamiętać, kim Państwo jesteście. Jako przykład, A&M wykorzystuje pliki cookies do opracowania zbiorczych statystyk w celu zwiększenia satysfakcji korzystania ze strony.

Na naszej stronie internetowej pojawi się zawiadomienie na temat plików cookies wymagające Państwa wyraźnej zgody na ich umieszczenie i pobranie. Jeśli nie udzielicie Państwo takiej zgody, ukierunkowane/reklamowe pliki cookies nie zostaną umieszczone w Państwa przeglądarce i Państwa komputer nie zostanie zidentyfikowany. Po zaakceptowaniu przez Państwa, Państwa wybór będzie ważny przez jeden rok. Wykonawcze i funkcjonalne pliki cookie mogą być nadal wymagane dla niezbędnego działania naszego serwisu. Takie pliki cookies nie zostaną zablokowane poprzez wykorzystanie wspomnianego zawiadomienia. Jeśli chcecie Państwo cofnąć swój wybór, możecie to zrobić, poprzez usunięcie plików cookies przeglądarki (opcja ta najczęściej znajduje się w menu Narzędzi lub Preferencjach przeglądarki) .

 

Dowiedz się więcej na temat polityki A&M dotyczącej plików cookies: https://www.alvarezandmarsal.com/cookie-policy.

Web beacons są to małe pliki graficzne ma stronie internetowej, które mogą być użyte na przykład w celu policzenia liczby osób odwiedzających stronę internetową, lub by zebrać pozostałe powiązane dane. Poprzez wyłączenie plików cookies, wszelkie informacje związane z web beacons również zostaną wyłączone.

Wykorzystanie Zebranych Danych
Przesyłając informacje na naszej stronie internetowej, zgadzają się również Państwo na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Wszelkie zgromadzone Dane Osobowe nie są wykorzystywane do innych celów, chyba że taka zgoda została udzielona, lub jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo lub standardy zawodowe.  

Jeżeli są Państwo naszymi klientami lub kontaktami, możemy przetwarzać informacje na Państwa temat, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, firmę, dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres firmy) i częstotliwość komunikacji i spotkań z naszymi pracownikami. Przetwarzamy te informacje, aby lepiej zrozumieć naszą relację z Państwem i w celu kontaktowania się w sprawie naszych produktów i usług; w każdej chwili możecie Państwo cofnąć swoją zgodę i / lub wyrazić sprzeciw w sprawie naszego kontaktu z Państwem. W tym kontekście możemy przetwarzać informacje, które zostały dostarczone przez Państwa, na przykład, gdy przekazaliście Państwo wizytówkę jednemu z naszych pracowników lub gdy przesłaliście do nas informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego lub ekranu informacyjnego. Możemy również wykorzystać informacje dostarczone przez Państwa z innymi informacjami na Państwa temat, które posiadamy, na przykład informacje z naszych systemów na temat częstotliwości komunikacji z naszymi pracownikami, terminów i miejsc spotkań; oraz informacje, które udostępniają Państwo publicznie na profilu LinkedIn. Możemy również w tym celu korzystać z usług podwykonawców. Jeśli zdecydujemy się na to, podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych.

Dzielenie się Zebranymi Danymi
Informacje uzyskane przez naszą stronę służą do zamierzonego celu wymienionego podczas ich zbierania. A&M może także udostępniać dane każdemu członkowi naszej grupy, czyli podmiotom zależnym, stowarzyszonym, spółce holdingowej i jej spółkom zależnym oraz zakontraktowanym dostawcom usług, tak aby mogli świadczyć usługi w imieniu A&M, włączając usługi w zakresie zarządzania relacjami z klientem (CRM) i analityki wyszukiwanych danych, którzy pomagają w poprawie i optymalizacji naszej strony. A&M może także współpracować z innymi firmami, aby wspólnie oferować usługi, i A&M może dzielić się informacjami na temat możliwości wspólnej oferty usług. A&M nie kontroluje sposobu wykorzystania przez naszych partnerów biznesowych danych które zbieramy, i wykorzystanie tych danych odbywa się zgodnie z polityką prywatności tychże partnerów. A&M nie sprzedaje Danych Osobowych osobom trzecim, ani też nie przesyła Danych Osobowych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych. A&M zastrzega sobie prawo do wykorzystywania lub ujawniania przekazanych nam informacji, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli mamy podstawy sądzić, że wykorzystanie lub ujawnienie ich jest niezbędne do ochrony praw A&M i / lub zgodności z normami prawnymi lub innym obowiązkiem ujawnienia lub dzielenia się Danymi Osobowymi, lub do zastosowania naszych warunków użytkowania w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa A&M, naszych klientów lub innych stron. Może to obejmować wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami dla celów zapobieżenia oszustwom i zmniejszeniu ryzyka kredytowego.

Odnośniki do Innych Stron
Strona internetowa A&M może zawierać linki do innych stron, które nie są regulowane niniejszą Polityką Prywatności, lecz przez inne polityki prywatności, które mogą być różne od naszej. Zalecamy użytkownikom, aby zapoznali się z polityką prywatności każdej z odwiedzanych stron internetowych przed ujawnieniem Danych Osobowych. 

Fora Publiczne (Tablice Ogłoszeń, Blogi, Czaty etc.)
A&M może załączać odnośniki do platform społecznościowych utrzymywanych na oddzielnych serwerach przez osoby lub organizacje, nad którymi A&M nie ma kontroli. A&M nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji co do poprawności informacji znajdujących się na tych serwerach. Dodatkowo, A&M nie może być pociągnięty do odpowiedzialności jeśli udostępniacie Państwo Dane Osobowe na platformach społecznościowych, które zostaną następnie wykorzystane, niewłaściwie użyte lub w inny sposób przywłaszczone przez innego użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z polityka prywatności każdej ze stron, do której odnośniki znajdują się na naszej stronie, w celu zrozumienia ich sposobów korzystania z Państwa Danych Osobowych.

Międzynarodowy Transfer Zebranych Danych
A&M może przenosić niektóre Dane Osobowe poza granice kraju. Na przykład, informacje zebrane pod jurysdykcją Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Azji, Ameryki Północnej lub Łacińskiej (lub innych lokalizacji) mogą być przeniesione poza te obszary. A&M może również przechowywać Dane Osobowe w jurysdykcji innej niż w której się Państwo znajdujecie. Poprzez podanie Danych Osobowych na naszej stronie internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na tego rodzaju transfer i/lub przechowywanie danych poza granicami kraju. Będziemy podejmować wszelkie rozsądne czynności niezbędne w celu zapewnienia, że Państwa dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Preferencje Komunikacyjne
A&M daje użytkownikom wybór w zakresie gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych. Jeżeli w przeszłości dokonali Państwo za pośrednictwem naszej witryny rejestracji dotyczącej któregokolwiek z serwisów informacyjnych, a obecnie nie życzą sobie otrzymywać przyszłych wiadomości e-mail, możecie Państwo odwiedzić stronę rezygnacji z rejestracji, dostępnej w ramach danej aplikacji.

Dane Użytkowników
Dokładamy odpowiednich starań aby przechowywać dane osobowe zebrane od naszych użytkowników tylko przez taki okres jaki jest wymagany, do celów, w jakich zostały one zebrane lub przez okres wynikający z przepisów, lub do momentu, w którym zostaliśmy poproszeni o ich usunięcie (jeśli nastąpiło to wcześniej).

Użytkownicy mają prawo do zażądania kopii Danych Osobowych które zachowaliśmy, oraz mają prawo do zmiany jakichkolwiek niepoprawnych danych. Jeżeli użytkownicy życzą sobie, złożyć taki wniosek lub obawiają się, że ich Dane Osobowy, które posiadamy, są niepoprawne, prosimy o kontakt pod adresem https://www.alvarezandmarsal.com/contact-us.

Bezpieczeństwo Informacji
A&M wprowadził ogólnie przyjęte normy bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Tylko upoważnieni pracownicy A&M / partnerzy mają dostęp do Danych Osobowych, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych wymogów poufności.

Przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu niestety nie jest całkowicie bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Państwa Dane Osobowe, aczkolwiek nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do naszej strony; każda transmisja danych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

Ochrona Dzieci
A&M rozumie jak ważna jest ochrona prywatności dzieci, zwłaszcza w  świecie online. Niniejsza witryna nie została celowo zaprojektowana i nie jest adresowana dla dzieci poniżej trzynastego roku życia, a także nie gromadzimy świadomie informacji na temat dzieci.

Zmiany Polityki Prywatności
A&M regularnie kontroluje niniejszą Politykę Prywatności, i zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Data wejścia w życie jest wyświetlona na początku niniejszego oświadczenia. W celu powiadomienia naszych użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności, będziemy informowali o znaczących zmianach w widocznym miejscu na naszej globalnej stronie internetowej, przez okres nie krótszy niż dwa tygodnie: https://www.alvarezandmarsal.com.

Pytania Osób Odwiedzających Witrynę
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności lub chcą Państwo zmodyfikować wcześniej zebrane o Państwu informacje, prosimy o rbaker [at] alvarezandmarsal.com (subject: A%26M%20Privacy%20Policy, body: %5BEnter%20your%20message%20here%5D) (kontakt) z globalmarketing [at] alvarezandmarsal.com (subject: A%26M%20Privacy%20Policy, body: %5BEnter%20your%20message%20here%5D) (Lindą Orton).

_______________________________________________________________________

Zastrzeżenie Prawne / Warunki Korzystania ze Strony
WITAMY NA STRONIE ("STRONA", "WITRYNA") ALVAREZ & MARSAL ("A&M"), KTÓRA JEST własnośCIĄ ALVAREZ & Marsal Holdings, LLC ("A&M HOLDINGS"). Prosimy o przeczytanie poniższych warunków użytkowania, przed sKORZYSTANIEM ZE STRONY. Jeśli nie zgadzają się Państwo z podanymi Warunkami lub nie mogą Państwo spełnić tych Warunków, prosimy o niewchodzenie i niekorzystanie z tej Strony. Korzystając z tej Strony, wyrażają Państwo zgodę na niniejsze Warunki i zgadzają się być Państwo im podlegać.

O A&M Holdings
A&M Holdings jest spółką holdingową różnych światowych firm świadczących usługi profesjonalne. Odniesienia do A&M i Alvarez & Marsal znajdujące się w niniejszym oświadczeniu oznaczają A&M Holdings i jej spółki zależne (każda z nich opisywana jako "Podmiot A&M"). Zawartość tej Strony jest własnością A&M Holdings i jest zarządzana przez A&M Holdings, która pełni rolę koordynującą w zakresie utrzymania tej strony, lecz nie świadczy usług na rzecz klientów A&M. Każdy Podmiot A&M jest oddzielnym i niezależnym podmiotem prawnym, odpowiedzialnym za własne działania. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pisemnej umowie zawartej między Państwem i Podmiotem A&M, w żadnym wypadku A&M Holdings lub inne Podmioty A&M nie biorą ani nie ponoszą odpowiedzialności za działania pozostałych Podmiotów A&M.

Niniejsze są obecnie obowiązującymi Warunkami korzystania ze Strony, które mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia Państwa osobiście. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian przez A&M do niniejszych warunków, A&M zamieści oficjalne zawiadomienie na Stronie, które będzie wyświetlane przez 30 dni od daty wprowadzenia zmian.

Dopuszczalne Użytkowanie
Możemy ograniczyć Państwa dostęp lub uchylić prawo do korzystania przez Państwa z tej Strony bez wcześniejszego zawiadomienia. Mogą Państwo korzystać z tej Strony jedynie do celów zgodnych z prawem i nie mogą Państwo naruszać lub modyfikować tej Strony, towarzyszącego mu oprogramowania, sprzętu lub serwerów, lub zakłócać korzystania z tej strony przez osoby trzecie. Prosimy o upewnienie się, że sposób, w jaki korzystacie Państwo z tej Strony jest zgodne z wszelkim obowiązującym prawem miejscowym.

Wszelkie materiały tekstowe lub graficzne, które Państwo kopiujecie, drukujecie lub pobieracie, są udzielane Państwu przez A&M na zasadzie ograniczonej licencji tylko do użytku osobistego. Powielanie treści jest surowo zabronione. W żadnym wypadku nie możecie Państwo modyfikować tekstu lub materiałów graficznych znalezionych na tej Stronie lub tworzyć dzieł pochodnych. Jeśli nie spełnią Państwo któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, ograniczona licencja automatycznie wygaśnie.

Odnośniki do Stron Zewnętrznych
Nie jesteśmy odpowiedzialni i nie zatwierdzamy treści ani informacji, znajdujących się na witrynach, obsługiwanych przez niepowiązane osoby trzecie, podanych w odnośnikach i przedstawionych do celów poglądowych. Korzystając z odnośników z naszej Strony do innych stron,  rozumieją Państwo że nie mogą Państwo wnosić żadnych roszczeń przeciwko A&M lub domagać się jakiejkolwiek rekompensaty za szkody lub straty spowodowane przez wspomniane odnośniki.

Nie możecie Państwo łączyć Państwa strony z jakimikolwiek stronami wewnętrznych tej Witryny bez wcześniejsze zgody pisemnej A&M. Zezwalamy jedynie na tworzenie odnośników do strony głównej A&M znajdującej się pod adresem https://www.alvarezandmarsal.com. Ponadto nie możecie Państwo umieszczać żadnych informacji znajdujących się na tej Stronie w innym miejscu bez pisemnej zgody A&M. W celu otrzymania takiej zgody prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do globalmarketing [at] alvarezandmarsal.com (subject: A%26M%20Privacy%20Policy, body: %5BEnter%20your%20message%20here%5D) (Lindą Orton). Udzielone tutaj pozwolenie na tworzenie odnośników do strony głównej A&M może być również odwołane w każdym momencie bez podania przyczyny. Ponadto, nie udzielamy zgody na tworzenie odnośników z jakąkolwiek witryną która (i) narusza jakiekolwiek regulacje lub przepisy; (ii) narusza patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich lub narusza przepisy dotyczące prywatności, reklamy lub praw osobistych osób trzecich; lub (iii) zawiera informacje zniesławiające, obsceniczne, obraźliwe, lub nawołujące do nienawiści.

Własność Intelektualna
ALVAREZ & MARSAL, logo ALVAREZ & MARSAL i A&M są znakami towarowymi firmy A&M. Inne znaki pojawiające się na tej Stronie należą do ich właścicieli. Wykorzystanie jakichkolwiek znaków towarowych należących do A&M lub użytkowanie znaków A&M jako metatagów jest zabronione bez pisemnej zgody A&M.

Zbiorcza i indywidualna treść tej Strony, w tym teksty, fotografie, obrazy graficzne i inne materiały ("Materiały") są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Nie posiadają Państwo prawa lub licencji do powielania, kopiowania, edycji, publikowania lub wysyłania Materiałów znajdujących się na Stronie, poza wyjątkami określonymi poniżej, bez naszej pisemnej zgody. A&M nie udziela użytkownikom żadnych wyraźnych ani domniemanych praw, dotyczących któregokolwiek z jej znaków towarowych, praw autorskich lub innych zastrzeżonych informacji umieszczonych na Stronie. W przypadku wydania Państwu zgody na korzystanie ze znaków towarowych lub praw autorskich A&M, potwierdzacie Państwo, że ​​nie rościcie do nich żadnych praw własności.

Zastrzeżenia
Korzystają Państwo z tej Strony na własną odpowiedzialność. A&M nie posiada obowiązku aktualizacji informacji lub danych zawartych na Stronie, więc informacje lub oświadczenia na niej się znajdujące nie powinny być traktowane jako informacje bieżące. Zmiany mogą być dokonywane bez uprzedzenia w stosunku do materiałów graficznych i tekstowych dostępnych na Stronie i / lub usług oferowanych przez A&M opisanych na Stronie. Materiały dostępne na Stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

A&M nie gwarantuje, że wszelkie zebrane Dane Osobowe pozostaną prywatne (patrz Polityka Prywatności tej  strony). A&M nie obiecuje Państwu, że nie będzie żadnych błędów transmitowania informacji do i z tej Witryny. Dodatkowo, A&M nie gwarantuje, że informacje, które otrzymujecie Państwo z tej Strony, są dokładne i wiarygodne oraz, że Strona ta jest wolna od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych mechanizmów.

Zgadzają się Państwo na odstąpienie od jakichkolwiek roszczeń wobec nas za ewentualne szkody, które możecie Państwo ponieść w wyniku korzystania z tej Strony. A&M może jednak złożyć roszczenia przeciwko Państwu, wynikające z nieuprawnionego korzystania z tej strony, naruszającego zasady zamieszczone na Stronie. Ponadto, zgadzają się Państwo na wypłacenie jakichkolwiek odszkodowań z powodu roszczeń złożonych przeciwko nam za szkody wynikające z korzystania z tego serwisu przez Państwa lub naruszenia naszych Warunków. Ta Witryna jest kontrolowana przez A&M z jej siedziby w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. A&M, ​​nie oświadcza ani nie zapewnia, że materiały na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w dowolnych miejscach poza granicami Stanów Zjednoczonych. Osoby decydujące się na korzystanie z tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z prawem miejscowym, jeśli prawo miejscowe ma zastosowanie i w zakresie w jakim prawo to ma zastosowanie. Wszelkie roszczenia dotyczące tej strony będą regulowane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Nowy Jork i mogą być wniesione tylko do sądów federalnych lub stanowych zlokalizowanych w stanie Nowy Jork. Dlatego też, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, wyrażacie Państwo zgodę na poddanie się jurysdykcji tych sądów w sprawie wszelkich roszczeń wynikających z korzystania z tej Strony.

Treści na tej Stronie nie są elementem umów związanych z zakupem usług lub produktów od A&M.

NINIEJSZA witryna i materiały dostarczane SĄ W OBECNEJ FORMIE, BEZ OPŁAT oraz BEZ JAKICHKOLWIEK gwarancji wyrażonych bezpośrednio LUB DOMNIEMANYCH. A&M, w najszerszym zakresie dozwolonym przez PRAWO, zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Jeśli korzystanie PRZEZ PAŃSTWA z Witryny lub jej MATERIAŁÓW spowoduje konieczność naprawy lub wymiany sprzętu lub danych, A&M nie bĘdziE odpowiedzialny za ponoszenie tych kosztów.

A&M nie gwarantuje dokładności, rzetelności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek informacji zawartych na tej bezpłatnej Stronie. A&M NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W MATERIAŁACH DOSTĘPNych NA TEJ STRONIE będą działać BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB BŁĘDÓW, ŻE usterki zostaną naprawione, lub, że materiały, które są udostępniane są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. PAŃSTWO (a nie A&M) PONOSzą całkowitą odpowiedzialność za KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH NAPRAWY I POPRAWEK.

Zastrzeżenia Dotyczące Szkód Wynikowych
W ŻADNYM WYPADKU A&M, jego usługodawcy lub inne osoby zamieszczone na tej stronie NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY (W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY UBOCZNE I WYNIKOWE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI) wynikające z UŻYTKOWANIA LUB BRAKU możliwości korzystania z tej Strony lub Materiałów, opIerające się o GWARANCJę, UMOWę, lub jakiejkolwiek innej formy prawne, i niezależnie od tego czy firma A&M została poinformowana o MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Polityka Prywatności
Nasza polityka prywatności jest dołączoną do niniejszych Warunków.

Całość Umowy
Niniejsze Warunki stanowią całość Umowy między Państwem i firmą A&M w związku z dostępem i korzystaniem z tej Strony i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia lub porozumienia. Wszelkie prawa nie przyznane przez te Warunki są zastrzeżone przez A&M.