Printable versionSend by emailPDF version

Alvarez & Marsal Holdings, LLC ('A&M') verbindt zich tot bescherming van de privacy van degenen die de websites van de firma bezoeken ('gebruikers'), haar klanten en contacten, en zet zich in voor  de bescherming van de vertrouwelijkheid en privacy van informatie die aan de firma wordt toevertrouwd. Dit omvat bescherming van persoonlijke informatie, doorgaans aangeduid als 'Persoonsgegevens', die verzameld kunnen worden via de websites van de firma of via een contactpersoon van de klant bij de firma (bv. wanneer een contactpersoon een visitekaartje geeft of een contactformulier invult). A&M streeft te allen tijde naar naleving van wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming in ieder rechtsgebied waar A&M actief is.

Informatie voor de Gebruikers van de Website
We verzamelen uitsluitend Persoonsgegevens die vrijwillig worden verstrekt door de gebruikers van onze websites om informatie over onze diensten te kunnen bieden. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw Persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van deze website of geef ons geen Persoonsgegevens.

Het Privacybeleid geldt voor de informatiepraktijken van alle websites van A&M die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid.  

Verzamelde informatie
Wij kunnen informatie van u verzamelen over uw gebruik van websites van A&M. We verkrijgen Persoonsgegevens indien u ervoor kiest om ze te verstrekken. We verplichten niet tot registratie om onze websites te gebruiken.  U kunt ons informatie geven over uzelf door formulieren op onze website in te vullen. Deze informatie bestaat over het algemeen​uit: naam, functie, bedrijf/bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon-/faxnummers, gegevens die verstrekt worden door informatieverzoekschermen in te vullen. De informatieverzoekschermen bieden gebruikers de mogelijkheid om vragen te stellen of informatie op te vragen over de diensten van A&M of om feedback, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de diensten van A&M te geven of te doen.

Website navigatie-informatie
Terwijl u in onze website navigeert, verzamelen we automatisch technische informatie, inclusief Internet Protocol ("IP") adressen via Webserverlogbestanden, en andere informatie via 'cookies' en Web-beacons. 

Een IP-adres is een nummer dat uw computer of een ander apparaat herkent wanneer u internet op gaat, zodat computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren in een netwerk. A&M verzamelt technische informatie, met inbegrip van het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met internet, uw inloggegevens, type en versie van uw browser, instelling tijdzone, types en versies van browser-plugins, het besturingssysteem en platform, teneinde niet-persoonlijke informatie te verzamelen voor analyse en statistieken.    

Een Uniform Resource Locator ( "URL") is het adres van een specifieke website of een bepaald bestand op internet. We verzamelen informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); items die u heeft bekeken of gezocht; responstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken, en muis-overs), en methoden die worden gebruikt om verder te surfen vanaf de pagina; en elk telefoonnummer dat gebruikt wordt om het nummer van onze klantenservice te bellen.   

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden geplaatst en die het mogelijk maken dat de site zich herinnert wie u bent. A&M maakt bijvoorbeeld gebruik van cookies om geaggregeerde statistieken op te stellen teneinde de algemene beleving van de website te verbeteren. 

Op onze website zal een 'cookie' banner verschijnen, die uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor het plaatsen en verzamelen van cookies. Indien u geen toestemming geeft, zullen geen target-/reclamecookies op uw browser worden geplaatst en zal uw computer niet worden geïdentificeerd.  Indien u toestemming geeft, zal uw keuze geldig blijven gedurende een periode van één jaar. Wel kunnen nog prestatie- en functionaliteitscookies vereist zijn voor de werking van onze website. Deze cookies zullen niet worden geblokkeerd door het gebruik van deze banner. Indien u uw keuze wenst te herroepen, dan kunt u dit doen door de cookies in uw browser op te ruimen (dat kan vaak via het menu Instellingen, Extra of Voorkeuren van uw browser).

 Lees meer over hoe A&M cookies gebruikt in ons Cookies Beleid: https://www.alvarezandmarsal.com/cookie-policy.

Web-Beacons zijn kleine beeldbestanden op een webpagina die gebruikt kunnen worden om, bijvoorbeeld, gebruikers die een pagina hebben bezocht te tellen, of andere gerelateerde website-statistieken te verzamelen. Door browser-cookies uit te schakelen, zal unieke informatie in verband met web-beacons ook worden uitgeschakeld.

Gebruik van verzamelde informatie
Door het geven van informatie op onze website, gaat u ook akkoord met het gebruik van deze informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Verzamelde Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij uw toestemming is gevraagd en verleend, of tenzij anders wettelijk of op grond van professionele normen is vereist of toegestaan.

Indien u een klant of contactpersoon bent, kunnen wij informatie over u, zoals uw naam, functie, bedrijf, contactgegevens (zoals zakelijke e-mail, telefoonnummer en zakelijk adres) en de frequentie van de communicatie en ontmoetingen met onze medewerkers verwerken. We gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen in onze relatie met u en om contact met u op te nemen over onze producten en diensten; u kunt uw toestemming dat wij contact met u opnemen over onze producten en diensten te allen tijde intrekken en/of bezwaar maken tegen dit contact. In deze context kunnen we informatie verwerken die u ons hebt verstrekt, wanneer u bijvoorbeeld uw visitekaartje geeft aan een van onze medewerkers of uw informatie aan ons geeft via een contactformulier of een informatieverzoekscherm. We kunnen ook informatie die u ons heeft verstrekt combineren met andere informatie die wij over u hebben, bijvoorbeeld informatie in onze systemen met betrekking tot de frequentie van uw communicatie met onze medewerkers en de data, tijden en locaties van bijeenkomsten met onze medewerkers en informatie die u openbaar beschikbaar stelt op uw LinkedIn-profiel. Voor dit doel kunnen we service providers gebruiken.  Maar als we dat doen zullen we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens een adequaat niveau van bescherming genieten. 

Het delen van verzamelde informatie
Informatie verkregen door de site wordt gebruikt voor het beoogde doel dat vermeld wordt op het moment dat de informatie wordt verzameld. A&M kan ook gegevens delen met elk lid van onze groep, hetgeen betekent onze dochterondernemingen, gelieerden, onze ultieme holding en haar dochterondernemingen en met onze gecontracteerde service providers, zodat deze service providers diensten kunnen verlenen namens ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot, customer relationship management (CRM) en analytics, en providers van zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website.  A&M kan ook samenwerken met andere bedrijven om gezamenlijk diensten aan te bieden, en A&M kan informatie met onze gezamenlijke promotiepartner(s) delen in verband met de mogelijkheden voor gezamenlijk aangeboden diensten. A&M heeft geen controle over de wijze waarop zakelijke partners de gegevens die we verzamelen gebruiken, en het gebruik van informatie zal in overeenstemming zijn met hun eigen privacybeleid. A&M verkoopt geen Persoonsgegevens aan derden, noch geeft A&M Persoonsgegevens die u verstrekt door aan derden voor hun eigen marketinggebruik. A&M behoudt zich het recht voor om verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken, indien dit wettelijk vereist is of indien wij in redelijkheid van mening zijn dat het gebruik of de openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten van A&M te beschermen en/of gehoor te geven aan een gerechtelijk bevel of enige andere plicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken of te delen of onze gebruiksvoorwaarden toe te passen, om de rechten, eigendommen of veiligheid van A&M, onze klanten of anderen te beschermen.  Dit kan mede betrekking hebben op het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico's.

Links naar andere sites
De website van A&M kan links naar andere sites bevatten waarvoor andere Privacyverklaringen gelden dan deze Privacyverklaring. We raden gebruikers aan eerst het privacybeleid van elke website te lezen voordat Persoonsgegevens bekend worden gemaakt.

Publieke fora (Bulletin Boards, blogs, chatrooms, etc.)
A&M kan links naar platformen van sociale media bieden, die op afzonderlijke servers worden onderhouden door personen of organisaties waarover A&M geen controle heeft. A&M geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid van de informatie op dergelijke servers. A&M kan daarnaast niet aansprakelijk worden gesteld als u Persoonsgegevens deelt op platformen van sociale media die vervolgens wordt gebruikt, misbruikt of op andere wijze toegeëigend door een andere gebruiker. We raden u aan kennis te nemen van het privacybeleid van elke site van derden die kan worden bereikt via een link op onze website teneinde hun gebruik van uw Persoonsgegevens te bepalen.

Internationale overdracht van verzamelde informatie
A&M kan bepaalde Persoonsgegevens over geografische grenzen heen doorgeven.  Bijvoorbeeld informatie verzameld in de Europese Economische Ruimte of Aziatische of Noord-of Latijns-Amerikaanse rechtsgebieden (of andere locaties) kunnen buiten die gebieden worden gebracht. A&M kan ook Persoonsgegevens opslaan in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u bent gevestigd. Door Persoonsgegevens op onze website te verstrekken geven de gebruikers toestemming voor deze overdracht en/of opslag van uw gegevens over grenzen heen.  Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

Communicatievoorkeuren
A&M biedt gebruikers keuzes met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens. Indien u zich heeft ingeschreven voor A&M-gerelateerde updates via onze website en u wenst geen toekomstige e-mails te ontvangen, dan kunt u de "pagina afmelden" bezoeken binnen de toepassing waarvoor u zich hebt ingeschreven.

Gebruikersgegevens
We spannen ons er redelijk voor in om Persoonsgegevens die we van onze gebruikers hebben verzameld niet langer te bewaren dan gedurende de periode waarin we ze nodig hebben, in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verzameld, of totdat we worden verzocht (indien dat eerder is) om ze te verwijderen.

Gebruikers hebben mogelijk het recht om te vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij hebben bewaard en alle onjuiste informatie te laten corrigeren. Indien gebruikers een dergelijk verzoek wensen te doen of bezorgd zijn dat hun persoonsgegevens die wij bezitten onjuist zijn, verzoeken we contact met ons op te nemen via https://www.alvarezandmarsal.com/contact-us.

Zekerheid
A&M heeft algemeen aanvaarde veiligheidsnormen geïmplementeerd om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Uitsluitend door A&M bevoegde medewerkers/partners krijgen toegang tot Persoonsgegevens mits zij voldoen aan strikte geheimhoudingsvereisten.

De overdracht van informatie via internet is helaas niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die naar onze site zijn verzonden; elke verzending is voor uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde toegang te voorkomen.

Kinderen
A&M begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, in het bijzonder in een online omgeving. Onze websites zijn noch met opzet ontwikkeld voor, noch gericht op, kinderen onder de leeftijd van 13 jaar; en we verzamelen of bewaren niet doelbewust informatie over kinderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
A&M zal dit Privacybeleid regelmatig toetsen en behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen. De ingangsdatum is vermeld aan het begin van de verklaring. Om gebruikers op de hoogte te houden van wijzigingen in onze Privacyverklaring, zullen we gebruikers in kennis stellen van belangrijke wijzigingen door de wijziging(en) opvallend aan te geven gedurende een periode van niet minder dan twee weken op onze wereldwijde homepage op https://www.alvarezandmarsal.com.

 Vragen over het beleid/Contact met ons opnemen

Indien u vragen hebt over dit Privacybeleid, of om eerder verzamelde informatie te wijzigen, kunt u contact opnemen met Linda Orton.

_______________________________________________________________________

Disclaimer/Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website
WELKOM OP DE WEBSITE (DE "SITE") VAN ALVAREZ & MARSAL ("A&M"), EIGENDOM VAN ALVAREZ & MARSAL HOLDINGS, LLC ("A&M HOLDINGS"). GELIEVE DE VOLGENDE VOORWAARDEN TE LEZEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Indien u niet akkoord gaat met, of niet kan voldoen aan, deze Algemene Voorwaarden, bezoek deze Site dan niet en maak geen ander gebruik van deze Site. Door deze Site te gebruiken gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en komt u overeen eraan gebonden te zijn.

Over A&M Holdings
A&M Holdings is de moedermaatschappij van verschillende mondiale professionele dienstverlenende bedrijven.  Verwijzingen naar A&M en Alvarez & Marsal in deze verklaring verwijzen naar A&M Holdings en haar dochterondernemingen (elk een "A&M Entiteit").  De content van deze site is eigendom van en wordt beheerd door A&M Holdings, die een coördinerende rol heeft bij het onderhouden van deze site, maar geen diensten verleent aan klanten van A&M.  Elke A&M Entiteit is een zelfstandige en afzonderlijke rechtspersoon die verantwoordelijk is voor haar eigen gedrag.  Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in een schriftelijke overeenkomst tussen u en een dergelijke A&M Entiteit, zal A&M Holdings of enige andere A&M Entiteit in geen geval verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk zijn voor het gedrag van een andere A&M Entiteit.

Dit zijn de actuele Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Site, die zonder kennisgeving aan u persoonlijk gewijzigd kunnen worden. Indien A&M deze Algemene Voorwaarden wezenlijk wijzigt, zal A&M een formele kennisgeving op de homepage van haar Site plaatsen gedurende dertig (30) dagen na de datum waarop deze wijziging is doorgevoerd.

Aanvaardbaar gebruik
Wij kunnen uw toegang beperken of uw recht om deze Site te gebruiken intrekken zonder u daarvan in kennis te stellen. U mag deze Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en u mag deze Site, alle bijbehorende software, hardware of servers of enig gebruik van deze Site door derden, niet verstoren of wijzigen of er op andere wijze invloed op uitoefenen. Controleer of uw gebruik van deze Site voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Alle tekstuele of grafische materialen die u kopieert, print of downloadt worden uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik aan u in licentie gegeven door A&M. Scrapen is ten strengste verboden. U mag in geen geval tekstuele of grafische materialen die op deze site worden gevonden wijzigen of er afgeleide werken van maken. Indien u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, zal deze beperkte licentie automatisch eindigen.

Hyperlinks
Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hechten onze goedkeuring niet aan de content of de informatie op met links gekoppelde Sites die worden geëxploiteerd door niet-gelieerde derden en ter referentie aan u kunnen worden verstrekt. Door deze Site te gebruiken om te linken naar een andere site, geeft u te kennen dat u begrijpt dat u geen enkele vordering tegen A&M kunt instellen of vergoeding van schade of verlies kunt eisen vanwege deze koppeling.

U mag uw Site niet linken naar een interne pagina op deze site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A&M. Er wordt alleen toestemming verleend om uw Site te linken naar de homepage van A&M op https://www.alvarezandmarsal.com. Daarnaast mag u geen informatie op deze Site op een andere site framen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A&M. Deze toestemming kan worden gevraagd door een e-mailverzoek te sturen naar Linda Orton. De hierin verleende toestemming om te linken naar de homepage van A&M kan eveneens te allen tijde zonder opgaaf van reden worden ingetrokken. Het is u voorts niet toegestaan een link op te nemen naar een Site (i) die in strijd is met enige wet of regelgeving; (ii) die inbreuk maakt op octrooirechten, auteursrechten, merkenrechten, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of in strijd is met de privacy-, publiciteits- of persoonlijke rechten van anderen; of (iii) lasterlijke, obscene, bedreigende, beledigende of hatelijke informatie of uitdrukkingen bevat.

Intellectueel Eigendom
ALVAREZ & MARSAL, ALVAREZ & MARSAL logo's en A&M zijn dienstmerken van A&M. Andere handelsmerken die op deze Site verschijnen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een van de handelsmerken die eigendom zijn van A&M of het gebruik van A&M's merken als metatags zonder A&M's uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is strikt verboden.

De geaggregeerde en afzonderlijke content van deze Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, foto's, grafische afbeeldingen en andere materialen (de "Werken") worden beschermd onder Amerikaans en buitenlands auteursrecht. U heeft zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen recht of vergunning om de Werken te reproduceren, kopiëren, bewerken, publiceren of door te zenden zoals hieronder aangegeven, behoudens zoals hieronder uiteengezet.

A&M verleent u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten uit hoofde van een van haar handelsmerken, auteursrechten of andere bedrijfseigen informatie die op de Site staat. In het geval dat aan u enige toestemming wordt verleend om A&M's handelsmerken of auteursrechten te gebruiken, erkent u dat u geen eigendomsrechten daarop zult verwerven.

Disclaimers
U gebruikt deze Site op eigen risico. A&M heeft geen verplichting of beleid om informatie of verklaringen op deze Site te updaten en er dient derhalve niet vanuit te worden gegaan dat deze informatie of verklaringen actueel zijn op de datum waarop u zich toegang verschaft tot deze Site. De grafische en tekstuele materialen die beschikbaar zijn op deze Site en/of de door A&M aangeboden en daarin beschreven diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De materialen die beschikbaar zijn op deze Site kunnen ook technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

A&M garandeert niet dat enige ingediende persoonlijke informatie privé blijft (zie het Privacybeleid dat voor deze site geldt). A&M belooft u niet dat er geen fouten zullen zijn bij het overbrengen van informatie van en naar deze site. A&M belooft voorts niet dat informatie die u van deze Site ontvangt nauwkeurig of betrouwbaar is of dat deze Site vrij is van computervirussen of andere schadelijke mechanismen.

U stemt ermee in om afstand te doen van alle vorderingen die u tegenover ons zou kunnen hebben wegens eventuele schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van deze Site. A&M kan echter vorderingen tegen u instellen voor gebruik van deze Site dat ons beleid zoals gepubliceerd op deze Site schendt. Daarnaast komt u overeen om ons te vrijwaren tegen alle aanspraken op schadevergoedingen die resulteren uit het gebruik van deze Site of schendingen van onze Algemene Voorwaarden zoals bekendgemaakt door A&M op deze Site. Deze Site wordt gecontroleerd door A&M vanuit haar kantoren in de staat New York in de Verenigde Staten. A&M geeft geen verklaring of garantie dat de materialen op deze Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in een locatie buiten de Verenigde Staten. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze Site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Eventuele vorderingen met betrekking tot deze Site worden beheerst door het recht van de staat New York en kunnen uitsluitend worden ingesteld in de federale of staatsrechtbanken in de staat New York. Door deze Voorwaarden te accepteren gaat u er derhalve mee akkoord dat u zich onderwerpt aan de jurisdictie van deze rechtbanken voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Site.

De content van deze Site vormt geen onderdeel van een later contract dat gesloten wordt met een partij die producten of diensten van A&M koopt.

DEZE SITE EN MATERIALEN WORDEN AANGEBODEN OP EEN "AS IS" BASIS, KOSTELOOS, ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST A&M ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF. INDIEN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DE MATERIALEN DAARIN RESULTEREN IN DE NOODZAAK ONDERHOUD TE VERRICHTEN AAN APPARATUUR OF DATA OF DEZE TE VERVANGEN,  DAN IS A&M NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIE KOSTEN.

A&M GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID EN VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE OP DEZE GRATIS SITE. A&M GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE MATERIALEN DIE OP DEZE SITE BESCHIKBAAR ZIJN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, NOCH DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE MATERIALEN, DEZE SITE OF DE SERVER DIE ZE TER BESCHIKKING STELT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. U (EN NIET A&M) NEEMT ALLE KOSTEN OP U VAN AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, HERSTEL EN CORRECTIE.

Afstand van gevolgschade.
A&M, HAAR LEVERANCIERS OF ENIGE DERDEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE EN HET MATERIAAL, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONGEACHT OF A&M OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

Privacybeleid
Ons Privacybeleid is opgenomen in deze voorwaarden. 

Volledige Overeenkomst
Deze Algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en A&M met betrekking tot toegang en gebruik van deze Site en vervangen alle eerdere of gelijktijdige verklaringen of overeenkomsten. Alle rechten die niet specifiek door deze Algemene Voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden aan A&M.